9844

ilość kontroli w Warszawie

Przeglądy roczny i 5 letni budynków biurowych w Warszawie

443

zrealizowanych umów

Przeglądy budowlane Warszawa

100%

zadowolonych klientów

 Przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznych Warszawa

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków - Warszawa

Przeglądy roczne i 5-letnie budynków - Warszawa

Nasza firma oferuje kompleksowe wykonanie kontroli stanu technicznego budynków i budowli zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane. gaz gaz pin pin prz prz mur um um 
Obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest zapewnienie przeprowadzania następujących przeglądów...

Czytaj dalej

Przeglądy instalacji elektrycznych w Warszawie

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w Warszawie

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Zakres kontroli określa art. 62 ustawy Prawo Budowlane... 

Czytaj dalej

Przegląd instalacji gazowej w Warszawie

Przegląd i badania szczelności instalacji gazowej

 Oferujemy Państwu wykonanie kontroli instalacji gazowej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z art. 62 ustawy instalacje gazowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku, ich prawidłowa eksploatacja i kontrola jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo

Czytaj dalej

Kontakt Warszawa

Tel. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://www.um.warszawa.pl/
http://www.pinb.pol.pl/
http://www.mazovia.pl/