Przeglądy instalacji elektrycznych w Warszawie

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w Warszawie

Oferujemy Państwu wykonanie badań instalacji elektrycznych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane.

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Przeglądy instalacji w mieście Warszawa.

Zgodnie z wymaganiami ustawy kontrole powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat. Warszawa 
Dodatkowo zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez COBOR „Elektromontaż” w 1999 r. określonymi w dokumencie „Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych” w pomieszczeniach narażonych na niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania zalecamy wykonywać pomiary instalacji w okresach wskazanych w tabeli poniżej. ener pge przeg war


Tab. Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych w Warszawie:

tabela

Zaufali nam

 • Przeglądy budynków Warszawa
 • ANR
 • Ciech Warszawa
 • Energa
 • Krotoski-Cichy Nadarzyn koło Warszawy
 • NIK
 • Lotto
 • MF
 • BGK
 • Orlen
 • Przeglądy budynków Warszawa
  logo smithfield
 • volvo
 • NFZ Oddział Warszawa
 • SPN
 • CAT
 • Logo henkel
 • Telekom
 • UDT
 • Miasto
 • amw2

Kontakt Warszawa

Tel. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://www.um.warszawa.pl/
http://www.pinb.pol.pl/
http://www.mazovia.pl/