Przegląd instalacji gazowej w Warszawie

Przegląd i badania szczelności instalacji gazowej

Oferujemy Państwu wykonanie kontroli instalacji gazowej w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane.
Zgodnie z art. 62 w/w ustawy instalacje gazowe w budynku podlegają kontroli co najmniej raz w roku, ich prawidłowa eksploatacja i kontrola jest istotnym elementem zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników.

Kompleksowy zakres oferowanej kontroli obejmuje sprawdzenie:

- kurków głównych
- odcinków instalacji na poziomie piwnic oraz pionów gazowych
- odcinków instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych
- urządzeń gazowych
- podłączeń urządzeń gazowych do kanałów spalinowych
- szczelności przewodów instalacji gazowych

Kontrola wykonywana jest przez osoby posiadające odpowiednie świadectwa kwalifikacji. Z każdej kontroli sporządzane są protokoły określające stan techniczny w/w elementów.  

Kontakt Warszawa

Tel. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://www.um.warszawa.pl/
http://www.pinb.pol.pl/
http://www.mazovia.pl/