Przeglądy okresowe budynków Warszawa

Przeglądy okresowe budynków (do 31.V i 30.XI) w Warszawie

Oferujemy Państwu wykonywanie przeglądów okresowych obiektów, które z uwagi na powierzchnie zabudowy (powyżej 2000 m2) lub powierzchnie dachu (powyżej 1000 m2) podlegają kontroli co najmniej 2 razy w roku w terminach do 31 maja i 30 listopada. Podstawą prawną wykonania kontroli jest art. 62. ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane. Przeglądy roczne i 5-letnie budynków w Warszawie. 

Przedmiotem kontroli jest ocena stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych; dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół oraz przesyłane zawiadomienie do właściwego organu nadzoru budowlanego.


Zaufali nam

 • Przeglądy budynków Warszawa
 • ANR
 • Ciech Warszawa
 • Energa
 • Krotoski-Cichy Nadarzyn koło Warszawy
 • NIK
 • Lotto
 • MF
 • BGK
 • Orlen
 • Przeglądy budynków Warszawa
  logo smithfield
 • volvo
 • NFZ Oddział Warszawa
 • SPN
 • CAT
 • Logo henkel
 • Telekom
 • UDT
 • Miasto
 • amw2

Kontakt Warszawa

Tel. 669 323 404
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt

http://www.um.warszawa.pl/
http://www.pinb.pol.pl/
http://www.mazovia.pl/